Kjøp av aksjer

Fred. Olsen jr. har i dag kjøpt 22.400 aksjer i Bonheur ASA til kostpris kr.159,50 per aksje. Etter transaksjonen er Fred. Olsen jr.s totale aksjebeholdning gjennom direkte eierskap i Bonheur ASA 22.400 aksjer og indirekte gjennom AS Fredrik Olsen 68.580 aksjer.

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner