KONVERTIBLE OBLIGASJONER I FOE

Det vises til melding på www.newsweb.noKonvertible obligasjoner i FOE

Fred.Olsen Energy ASA (FOE) har tilbudt
investorene i sitt konvertible obligasjonslån
(FOE 02 4,5% 2004/09) å delta i en rettet
emisjon mot samtidig å oppgi konverteringsretten
under det konvertible obligasjonslånet. Den
rettede emisjonen vil bli gjennomført til
tegningskurs kr 68,- som tilsvarer
konverteringskursen under obligasjonslånet.
Obligasjonslånet med en rente på 4,5%, forfaller
i henhold til opprinnelig forfallsdato den 30.
mars 2009.
Totalt utestående under FOE 02 4.5% 2004/09 per
30. mars 2006 var NOK 362,8 millioner. Av dette
har Bonheur ASA obligasjoner med pålydende verdi
NOK 149,8 millioner. Bonheur har idag akseptert
det fremsatte tilbudet. Dette innebærer at
Bonheur gjennom en rettet emisjon vil tegne seg
for 2.202.882 nye aksjer i FOE tilsvarende en
samlet innbetaling på NOK 149,8 millioner.
Den rettede emisjonen planlegges gjennomført i
løpet av juni, og Bonheur vil etter dette eie
20.314.382 aksjer i FOE.

Kontaktperson: Finansdirektør Mårten Lunde tlf
22341006

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner