Korrigert rapport for 4. Kvartal 2009

Grunnet en trykkfeil i note 5 side 17, relatert til driftsinntekter i tilknyttede selskap i 4.kvartal 2009 for forretningsområdet ”Shipping” er en korrigert rapport vedlagt. Korreksjonen medfører ingen endring på de rapporterte resultater.

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner

Dokumenter og linker