MELDEPLIKTIG HANDEL

Jørn T. Røkaas primærinsider i Bonheur ASA
solgte 19. februar 2007 gjennom sitt selskap
Gyldenløve AS 1.200 aksjer i Bonheur ASA med
snittkurs kr. 264 pr. aksje.
Gyldenløve AS og Jørn T. Røkaas beholdning
etter denne transaksjonen er 1.200 Bonheur
aksjer.

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner