NYBYGGINGSKONTRAKTER

Fred. Olsen Windcarrier AS, som er indirekte eiet 50/50 av Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA, har i dag inngått avtaler med Båtservice Mandal AS om bygging av fire crewbåter for transport av vedlikeholdspersonell  til og fra offshore vindturbin installasjoner.  Kontraktene inneholder opsjoner for ytterligere seks fartøy. Fartøyene blir levert i fjerde kvartal 2011 og første kvartal 2012.

Kontraktsprisen er ca. NOK 25 millioner pr. fartøy.

Ytterligere informasjon kan fås av adm. direktør Tor Erik Andreassen i Fred. Olsen Windcarrier AS, tlf. 22341151/47655591

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner