Nytt styremedlem

Representantskapet i Bonheur ASA har valgt Pauline Walsh som nytt styremedlem etter John C. Wallace som har bedt seg fritatt for vervet. Pauline Walsh er administrerende direktør i Fred. Olsen Limited i London, en stilling hun overtok etter John C. Wallace (72) som har gått av med pensjon.

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner