OFF.GJØRING AV 4. KVARTALS-/FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006

I forbindelse med offentliggjøring av resultater
for 4. kvartal og foreløpig årsmelding 2006,
inviteres det til presentasjon fredag 16.
februar kl 09.00. Presentasjonen finner sted i
Fred. Olsen & Co`s lokaler i Fred. Olsens gate
2, Oslo. Påmelding bes meddelt Sissel Walum per
e-post til sissel.walum@fredolsen.no eller tlf.
22 34 10 31 innen torsdag 15. februar.

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner