OFFENTLIGGJØRING AV RESULTAT FOR 2. KVARTAL 2006

I forbindelse med offentliggjøring av
konsernenes resultat for 2. kvartal 2006,
inviteres det til felles presentasjon torsdag
20. juli kl 09:00 i Fred. Olsen & Co.`s lokaler
i Fred. Olsens gate 2, Oslo.

Påmelding til Sissel Walum, e-post
sissel.walum@fredolsen.no eller tlf. +47 22 34
10 31 innen onsdag 19. juli kl 1600.

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner