PRESENTASJON / KORRIGERING AV TRYKKFEIL

Vedlagt oversendes materiale fra dagens felles
presentasjon for GRO og BON.

Selskapet gjør forøvrig oppmerksom på en
trykkfeil i teksten til det offentliggjorte
regnskapet pr 4. kvartal 2005:

Under headingen `Transport` side 4, 3. avsnitt,
skal 1. linje lyde:
`Comarit med datterselskaper hadde
driftsinntekter på 616,6 millioner (577,8
millioner) for året, og et resultat før skatt på
13,0 millioner (22,4 millioner).

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner

Dokumenter og linker