Presentasjon 4. kvartal 2009 og foreløpig årsresultat 2009

I forbindelse med offentliggjøring av resultatet for 4. kvartal 2009 og foreløpig årsresultat 2009, inviteres det til presentasjon fredag 19. Februar 2010 kl 09:00 i selskapets lokaler i Fred. Olsens gate 2, Oslo. Påmelding til Sissel Walum, e-post: sissel.walum@fredolsen.no eller tlf. +47 22 34 10 31 innen 18. Februar 2009

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner