Presentasjon 4 kvartals-/foreløpig årsresultat 2007

I forbindelse med offentliggjøring av resultatet
for 4. kvartal 2007 og foreløpig årsresultat for
2007, inviteres det til presentasjon fredag 29.
februar 2008 kl 09:00 i selskapets lokaler i Fred.
Olsens gate 2, Oslo.

Påmelding til Sissel Walum, e-post
sissel.walum@fredolsen.no eller tlf. +47 22 34 10
31 innen 28. februar 2008.

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner