PRESENTASJONSMATERIALE 1Q07

Vedlagt oversendes felles presentasjonsmateriale
fra dagens resultatfremleggelser i Ganger Rolf ASA
og Bonheur ASA. Inkludert er også Fred. Olsen
Production ASAs 1Q07 presentasjon som ble
gjennomgått i møtet
Se vedlegg på www.newsweb.no

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner

Dokumenter og linker