RIGGKONTRAKT BULFORD DOLPHIN

NY BOREKONTRAKT FOR BULFORD DOLPHIN

Det vises til egen børsmelding fra Fred. Olsen Energy ASA
(FOE) i forbindelse med en ny kontrakt for boreriggen
Bulford Dolphin som deltar i FOE`s poolsamarbeid for
borerigger. Riggen eies av First Olsen Ltd., som igjen
eies av Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA.NEW DRILLING CONTRACT FOR BULFORD DOLPHIN

Reference is made to separate notice to the Oslo Stock
Exchange from Fred.Olsen Energy ASA (FOR) regarding a new
contract for the drilling rig Bulford Dolphin which is
participating in FOE`s pool arrangement for drilling rigs.
The rig is owned by First Olsen Ltd, which in turn is owned
by Bonheur ASA and Ganger Rolf ASA.

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner