SALG AV AKSJER

First Olsen Ltd., som er eiet med 50% hver av
Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA, har solgt sine
aksjer i oljeproduksjonsselskapet Sea Production
Ltd. Aksjesalget gir en netto gevinst på ca. NOK
163 millioner som vil bli inntektsført i tredje
kvartal 2007.

Kontaktperson: Per-Oscar Lund, tlf. +47 2234 1181
eller +47 9078 0254

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner