SALGSKONTRAKT CRYSTAL RIG II

Fred. Olsen Renewables AS, som er eiet med 50%
hver av Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA, har
gjennom det heleide datterselskapet Crystal Rig II
Ltd., UK inngått en 7 års `Power Purchase
Agreement` med EDF Energy Plc for salg av
elektrisitet fra vindkraft-prosjektet Crystal Rig
II i Skottland. Kontrakten er basert på
markedspris for elektrisitet i Storbritannia og
tilknyttede `grønne sertifikater`.

For full melding se: www.newsweb.noFred. Olsen Renewables AS, som er eiet med 50%
hver av Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA, har
gjennom det heleide datterselskapet Crystal Rig II
Ltd., UK inngått en 7 års `Power Purchase
Agreement` med EDF Energy Plc for salg av
elektrisitet fra vindkraft-prosjektet Crystal Rig
II i Skottland. Kontrakten er basert på
markedspris for elektrisitet i Storbritannia og
tilknyttede `grønne sertifikater`.

I forbindelse med den inngåtte kontrakten
planlegger Crystal Rig II Ltd konstruksjon og
operasjon av en vindkraftpark i Lammermuir Hills,
sydøst for Edinburgh i Skottland. Vindkraftparken
er planlagt med en installert kapasitet på omlag
117 MW, bestående av 51 Siemens 2300 kW
vindturbiner. Crystal Rig II forventes ferdigstilt
medio 2010.

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner