VELLYKKET EMISJON I FRED. OLSEN PRODUCTION AS

For detaljer se www.newsweb.noFred. Olsen Production AS, som er heleiet av
First Olsen Ltd. som igjen er 50/50 eiet av
Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA har gjennomført
en vellykket emisjon av 44 millioner nye aksjer
til NOK 27,- per aksje og med et brutto proveny
på NOK 1.888 millioner. Emisjonen ble overtegnet
og både norske og utenlandske investorer deltok
i emisjonen. ABG Sundal Collier var
tilretteleggere.

Etter registrering av emisjonen vil First Olsen
Ltd. eie 57,7 % av aksjene i Fred. Olsen
Production. Aksjene i Fred. Olsen Production vil
bli registrert på OTC-listen i Oslo. Som
tidligere meddelt ser Fred. Olsen Production for
seg en børsnotering i løpet av 2007.

Fred. Olsen Production er en ledende operatør av
flytende produksjon installasjoner med lang
erfaring og en sterk markedsposisjon i et marked
med gode vekstpotensialer.

Selskapet eier og opererer fem FPSO/FSO enheter.
Flåten vil bli ekspandert med ytterligere en
enhet i løpet av 2007 ved ombygging av suezmax
tankeren `Knock Allan` til en FPSO enhet før
påbegynnelse av en 10 års kontrakt med opsjon på
ytterligere 10 år for Canadian Natural Resources
(CNR), for operasjoner offshore Gabon.


Kontaktperson:
Styreleder i Fred. Olsen Production AS:
Per.-Oscar Lund, tlf. + 47 22 34 11 81
Mobil: + 47 90 78 02 54

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner