En av tre med boliglån frykter renteøkning

P R E S S E M E L D I N G Oslo 19. mai 2006 En av tre med boliglån frykter renteøkning 85 prosent av norske boligeierne har boliglån, og 33 prosent av disse frykter en renteøkning. Bekymringen avtar parallelt med alderen; det er de yngste som i størst grad er redd for at renten skal stige. Seks av ti har refinansiert, eller vurderer å refinansiere boliglånet sitt. Det viser en landsdekkende undersøkelse blant 1140 norske boligeiere, gjennomført av Norges største boligblad, Vi i Villa. På spørsmålet ”i hvilken grad frykter du en renteøkning”, svarer 33 prosent at dette er noe de frykter. 12 prosentpoeng av disse sier de frykter en slik økning i stor eller svært stor grad, mens to av tre svarer at de i svært liten eller liten grad frykter en slik økning. – Selv om andelen boligeiere som bevisst går rundt og frykter en renteøkning kanskje er noe mindre enn hva vi regnet med i utgangspunktet, viser resultatene fra undersøkelsen likevel at mange nordmenn vil være svært sårbare dersom renten skulle gå opp. Ser vi på hvor mange prosentpoengs renteøkning folk tåler er det kun to prosent som blir bekymret for privatøkonomien ved en økning på ett prosentpoeng, mens tre av ti sier at de først blir bekymret dersom renten øker med tre prosentpoeng, sier administrerende direktør i Bonnier Responsmedier, Per Mortensen. Undersøkelsen viser videre at en av ti boligeiere med boliglån vil tåle at renten stiger med inntil fem prosentpoeng, mens to av ti klarer en økning på over fem prosentpoeng. En av ti vet ikke hvor stor – eller liten – renteøkning privatøkonomien deres vil klare. Syv av ti: tåler maks fem prosentpoengs økning De siste dagene har rente-eksperter uttalt seg om utsiktene for renteøkninger i Norge i årene som kommer. De største pessimistene tror på renter på 10 prosent. Selv om anslagene spriker mye, er de fleste enige om at det nå går mot økte renter, fordi inflasjonen skyter fart. – Dersom disse rentespådommene viser seg å holde mål, og vi måler dem opp mot resultatene fra vår undersøkelse vet vi sikkert at minst 69 prosent, eller syv av ti boligeiere med boliglån vil slite dersom renteøkningen overstiger fem prosent, sier Per Mortensen. Frykten størst blant de yngste – og i nord Undersøkelsen viser videre at det er folk i aldersgruppen 18–30 år som vil slite mest om boligrenten går opp. I denne gruppen er det nesten halvparten, 48 prosent som sier at de frykter en økning av boligrenten. – Det har vært mye fokus den siste tiden på at unge låner over evne – og ofte mer enn 100 prosent av boligens verdi. Kombinert med høy kjøpekraft generelt, og for mange et ustabilt inntektsmønster, sier det seg selv at frykten for en renteøkning – og påfølgende gjeld – er stor, sier Mortensen. Bekymringen avtar parallelt med alderen. Blant boligeiere over 50 år, er det kun en av ti som svarer at de frykter en renteøkning. Rent geografisk er frykten for en renteøkning tilstedeværende i samtlige fylker, men med de tre nordligste fylkene Finnmark, Troms og Nordland på topp – og med Telemark, Vestfold og Rogaland i bunn. Også Oslo og Akershus ligger under ”fryktgjennomsnittet”. – En årsak til at folk i de nordligste fylkene frykter en renteøkning i noe større grad enn folk i øvrige fylker, kan være at det er vanskeligere å få solgt en bolig i Nord-Norge sammenlignet med resten av landet. I Følge Eiendomsmeglerbransjens Boligprisstatistikk tok det i januar i år 51 dager i snitt å selge en bolig i Nord-Norge, mens landsgjennomsnittet lå på 34 dager, sier Per Mortensen. Tre ganger årsinntekt i boliglån – I undersøkelsen ønsket vi også å kartlegge hvor mange ganger egen brutto årsinntekt folk anså som et forsvarlig boliglån. Her viser det seg at halvparten av de spurte, hele 47 prosent, mener at tre ganger brutto årsinntekt er et forsvarlig lånebeløp. 25 prosent mener at to ganger brutto årsinntekt er forsvarlig, mens 15 prosent mener at å låne fire ganger brutto årsinntekt er akseptabelt. Vi ser også at de som er villige til å låne mest er respondenter i aldersgruppen 18–30 år, samt de med lavest årsinntekt, sier Mortensen. Nordmenn refinansierer boliglånet Fire av ti boligeiere i undersøkelsen har refinansiert boliglånet sitt, og 82 prosent av disse er fornøyde med sine nye lånebetingelser. Videre svarer to av ti at de vurderer å refinansiere lånet, mens 35 prosent er tilfredse med den ordningen de har. – Vi synes det er veldig positivt at såpass mange har refinansiert boliglånet sitt, og at flere vurderer å gjøre det samme. Å endre vilkårene på eksisterende lån kan i mange tilfeller gi lånetakeren mye mer å rutte med, og dessuten har bankene bare godt av å bli presset til å strekke seg litt ekstra – alt til det beste for kunden, sier Per Mortensen. For ytterligere kommentarer og tilgang til hele undersøkelsen, kontakt: Per Mortensen, administrerende direktør, Bonnier Responsmedier, tlf: 908 71 076 Om undersøkelsen: Undersøkelsen ble gjennomført i april 2006, og utgjør en del av Villapanelet, et internettbasert, uavhengig og ikke-politisk panel som speiler boligeieres synspunkter på forskjellige områder. Panelet ble lansert i Norge høsten 2005, etter modell og idé fra søsterselskapet i Sverige, som har hatt et tilsvarende panel siden 2003. Respondentene i undersøkelsen består av norske boligeiere over 18 år. Alle fylker er representert. Om Vi i Villa Vi i Villa er Norges største og mest leste boligblad, og landets nest største trykte publikasjon, med et opplag på 1,2 millioner og 1,503 millioner lesere av hver utgave. Lesertallet har økt hvert eneste år, siden oppstarten i 2000. Vi i Villa distribueres gratis via Posten, seks ganger i året, til alle Norges enebolig-, flerbolig-, og rekkehuseiere. Bonnier Responsmedier, som er et datterselskap av Nordens største mediekonsern, Bonnier AB, står bak utgivelsen av bladet. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no