Gjennom pressemelding fra det svenske IT-selskapet Turnit har Bravida i dag blitt kjent med at Turnit har saksøkt Bravid

(Oslo 11. mai 2001) Gjennom pressemelding fra det svenske IT-selskapet Turnit har Bravida i dag blitt kjent med at Turnit har saksøkt Bravida med bakgrunn i påstander om bedrageri. Bravida stiller seg helt uforstående til disse påstandene og vil uttrykkelig tilbakevise alle krav om erstatning i denne saken. Saken har sin bakgrunn i at Bravida Sverige AB våren 2000 solgte en del av sin IT-virksomhet til Tianox N.D.B.V. Det var Tianox som tok initiativ til handelen, og det var intet kontroversielt med transaksjonen. Tianox solgte virksomheten videre til Turnit for et betydelig høyere beløp. Det synes som om Turnit i dag mener at de betalte en overpris for selskapet, men det er da også blitt kjent at Turnit oppnådde en betydelig tilbakebetaling fra Tianox noen måneder etter handelen. I forbindelse med salget fra Tianox hadde selvfølgelig Turnit tilgang på all relevant informasjon om virksomheten. Turnit henvendte seg til Bravida med påstander om bedrageri allerede i juli 2000, etter at avtaler mellom Tianox og Turnit begrenser rettslig forfølgelse mellom disse partene. Bravida har hele tiden avvist disse påstandene, og har i sin interne granskning verken funnet forhold som kan berettige Turnit til erstatning, eller som gir grunnlag for politianmeldelse. På bakgrunn av ovenstående vil Bravida avvise søksmålet fra Turnit, og kan heller ikke se noen grunn for politianmeldelsen. Bravida ser imidlertid frem til en upartisk gjennomgang av saken, og vil selvfølgelig bidra med sikte på å bringe denne saken til en snarlig avslutning. For ytterligere informasjon: Bravida asa Bravida Sverige AB Informasjonsdirektør VD Anne-Karin Augland Gustav Grutle Mob: +47 90 13 01 00 Mob: +47 90 12 53 93 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/11/20010511BIT01050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/11/20010511BIT01050/bit0002.pdf

Abonner

Dokumenter og linker