Forening etablert for å bekjempe ulovlig handel med avgiftsbelagte varer

De fire største internasjonale tobakksfirmaene har dannet et  samarbeid for å bekjempe illegal handel med avgiftsbelagte forbruksvarer. 

British American Tobacco, Imperial Tobacco Group, Japan Tobacco International og Philip Morris International lanserte i dag Digital Coding & Tracking Association (DCTA). Foreningen er satt opp for å fremme internasjonale standarder og digital teknologi for å hjelpe myndigheter bekjempe smugling, forfalskning og skatteundragelse.

DCTA trekker på bransjens samlede kompetanse for å sikre internasjonale forsyningskjeder og for å utvikle sofistikert teknologi for å bidra med å skille ekte produkter fra forfalskninger. 

For å kunne eliminere illegal handel med sigaretter og alkohol kreves et internasjonalt sammarbeid og bedre verktøy for å hjelpe Tollvesenet og skattemyndighetene med å takle de kriminelle. DCTA tilbyr en dokumentert, sikker og kostandseffektiv løsning basert på Codentify®  teknologi til dette formålet.

Codentify® tar skrittet inn i den digitale tidsalder ved å tilby rask og enkel tilgang, via en mobiltelefon, til all informasjon myndighetene trenger for å beskytte skatteinntekter, bekrefte legimiteten av leveranser og for å møte internasjonale regulatoriske krav, inkludert Verdens Helseorganisasjons protokoll for å eliminere illegal handel med tobakk.

Pat Heneghan talsperson for DCTA sa: “Dagens lovlige forsyningskjeder er globale, komplekse og involverer mange parter. Når man kombinerer dette med sofistikerte kriminelle og terrorister som handler med illegale varer, betyr dette at nasjonale myndigheter må bruke det siste innenfor teknologi for å sikre forsyningskjedene, hvis man ønsker en reell framgang i arbeidet med dette alvorlige og voksende problemet.”

Verdens fire største internasjonale tobakksprodusenter har slått seg sammen for å lansere Digital Coding & Tracking Association for å tilby myndighetene en moderne løsning på det internasjonale problemet som er illegal handel.

Heneghan konkluderer: “For myndigheter som søker måter man kan sikre skatteinntekter på i disse stramme tider, og som ønsker å slå ned på de kriminelle som tjener på det svarte markedet, er vi sikre på at DCTA kan bidra med teknologien og ekspertisen som trengs for å kunne ha en reell innvirkning.”

MER INFORMASJON

Digital Coding & Tracking Association (DCTA) fremmer tekniske standarder og digitale løsninger designet for å sikre forsyningskjeder for avgiftsbelagte «fast moving consumer goods» (FMCG) slik som tobakk og alkohol. Vi ønsker å tilby alle aktører, fra Finansdepartementet og Tollvesenet til forhandlere og forbrukere, det verktøy, den informasjon og den kapasitet som trengs for virkelig å takle illegal handel.

I følge uavhengig forsking er det anslått at ca 12% av det globale sigarettmarkedet er illegalt, noe som tilsvarer ca 660 milliarder sigaretter hvert år[1], dette koster nasjonale regjeringer mer en US$40 milliarder i året i tapte skatteinntekter[2]. Den illegale alkoholhandelen er også betydelig, Verdens Helseorganisasjon estimerer at ca 30% av all akohol konsumert globalt er illegalt produsert eller ‘uregistrert’[3].

KONTAKTINFORMASJON

DCTA Representative: Mark Hill

Email: mark.hill@dcta-global.com

Tel: +44 7967 467030

DCTA Representative: Nathan Jones

Email: nathan.jones@dcta-global.com

Tel: +44 7720 940824

www.dcta-global.com

London, 22. mai 2013


[1] Framework Convention Alliance (2008) and International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (2009).

[2] Framework Convention Alliance How eliminating the illicit cigarette trade would increase tax revenue and save lives, INB3 Fact Sheet

[3] World Health Organisation, www.who.int/gho/alcohol

Tags: