Ny, sterk front mot piratkopiering

NACG etablert: Ny, sterk front mot piratkopiering 14. oktober ble foreningen Norwegian Anti -Counterfeiting Group, NACG, etablert etter initiativ fra Bull & Co Advokatfirma ANS. Organisasjonen skal bekjempe det sterkt økende problemet med piratkopiering. - NACG skal være en aktør i arbeidet mot piratkopiering. Målet er å spre kunnskap om handel med piratkopier, aktivt søke å påvirke myndigheter til å innføre strengere lovgivning og sanksjoner, samt bidra til utveksling av informasjon og kunnskap om temaet, sier advokat Kristine M. Madsen i Bull & Co. - NACG skal være en politisk uavhengig og ideell forening, og utgjøre den norske avdelingen av The Global Anti-Counterfeit Group, GACG, som med Norwegian Anti -Counterfeiting Group teller 19 nasjonale organisasjoner. Advokat Kristine M. Madsen i Bull & Co har mottatt begeistrede velkomst hilsener til nettverket fra lederen i GACG, John Anderson i London, sammen med informasjon om GACG's aktivitetsplaner for 2005. Del av internasjonalt nettverk NACG er en norsk avdeling av den internasjonale foreningen mot piratkopiering - Global Anti-Counterfeiting Group (GACG) som ble etablert i 1999. Blant initiativtakerne var blant annet International Chamber of Commerce (ICC). - Tilknyting til et globalt nettverk åpner for samarbeid over landegrensene. Handel med piratkopierte produkter er et stort og økende problem, og den utgjør antakelig så mye som 9 prosent av den totale verdenshandelen. Vi ønsker å dra veksler på erfaringer som er gjort internasjonalt. Forankringen vil også bidra til å gi foreningen større gjennomslagskraft her hjemme, sier Madsen . GACG arbeider med utveksling av informasjon om piratkopiering, og deltar i internasjonale samarbeid for en strengere og mer harmonisert lovgivning som kan styrke vernet mot piratkopiering. Organisasjonen er også rådgiver ved internasjonale aksjoner - ofte i regi av Interpool - for å stoppe piratkopiering. - Informasjon om utvikling av piratkopier, hvor de kommer fra og hvem som importerer dem er svært viktig for å unngå at piratproduktene når markedet. Slik informasjon har også vist seg nyttig for å koordinere aksjoner i flere land, sier Kristine M. Madsen. Behovet for en uavhengig paraplyforening med global forankring er åpenbart tilstede. Det finnes flere organisasjoner med ulike interesser som arbeider innenfor dette feltet, og vi har i arbeidet med denne etableringen lagt stor vekt på å favne så bredt som overhode mulig, for å sikre NACG's funksjon som effektivt nettverk i forhold til alle øvrige organisasjoner, og for å gi foreningen den nødvendige uavhengige og ideelle profil. Advokat Kristine Madsen sier videre at den interesse stiftelsen har mottatt den siste tiden, bekrefter at de har truffet balansepunktet. Tilstede på møtet var representanter for de fleste næringer som rammes av dette, så vel som viktige bransjeorganisasjoner. Styret i NACG: · Kristine Madsen, advokat, Bull Co ANS · John Christian Grøttum, Aktor AS · Ole Petter Bratlie, NORSPO · Bente Holmvang, Bull Co ANS · Kristine Eden Johnsen, Oslo Patentkontor · John S. Gulbrandsen, Wiersholm, Mellbye & Bech · Konrad Ystborg, NIKE International Advokat Kristine Madsen, Bull og Co Advokatfirma ANS, tlf. 23 01 01 47/906 62 229 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no