Bure Hälse och Sjukvård kjoper de resterende 50% av aksjene i Volvat-konsernet i Norge

Bure Hälse och Sjukvård kjøper de resterende 50% av aksjene i Volvat- konsernet i Norge Bure Hälse och Sjukvård kjøper de resterende 50% av aksjene i det ledende private helsekonsernet Volvatgruppen AS. Dermed blir Volvatgruppen et heleid datterselskap i Bure Hälse och Sjukvård og en viktig del av den fortsatte ekspansjon i det norske markedet. Bure Hälse och Sjukvård får etter dette en omsetning i Norge på ca. 500 mill NOK. Nå kjøper Bure Hälse och Sjukvård de resterende 50% av aksjene av Foinco Invest AS. Kjøpet finansieres gjennom en rettet nyemisjon som gir Foinco en eierandel på 4,75% i Bure Hälse och Sjukvård. "Samarbeidet mellom privat og offentlig helsetjeneste kommer til å øke vesentlig i de nærmeste årene. Vi ser frem til å få ta del i den erfaring Bure Hälse och Sjukvård har med outsourcing og drift av offentlige sykehusavdelinger og sykehus. Muligheten til en samordning med andre Bure- virksomheter øker også ", sier Jon Norseth, konsernsjef i Volvatgruppen. Bure Hälse och Sjukvård etablerte seg på det norske markedet i juli 1997 gjennom oppkjøp av 50% av aksjene i Volvatgruppen fra det private investeringsselskapet Foinco Invest AS. Utviklingen på det norske markedet har vært god for Bure Hälse och Sjukvård, som de seneste årene også har startet virksomhet innenfor laboratoriemedisin, røntgenvirksomhet og eldreomsorg. Volvatgruppen AS er Norges største ledende private helsekonsern. Volvat, som i dag har en årsomsetning på ca. 320 mill NOK, satser på forsatt vekst gjennom å være en attraktiv samarbeidspartner for offentlig helsetjeneste og det privatfinansierte markedet. I dag er ca. 85% av inntektene privatfinansierte. De viktigste virksomhetsområdene innenfor Volvat er sykehusdrift, spesialistlegesentre og bedriftshelsetjeneste. Volvat er etablert i 8 norske byer, inkl. Oslo. Bure Hälse och Sjukvård er en del av Investment AB Bure og er Nordens ledende private helseforetak. Foretaket er virksomt innenfor områdene spesialistlegetjenester, sykehus, diagnostikk og eldreomsorg, og er etablert i Sverige, Norge, Danmark, Storbritannia, Sveits og Polen. Bure Hälse och Sjukvård har en omsetning på 3,2 milliarder kroner på årsbasis. Til høsten planlegger man å notere Bure Hälse och Sjukvård på OM Stockholmsbørsen. Gøteborg 27.juni 2000 Investment AB Bure (publ) For mer informasjon kontakt : Saila Horttanainen, Bure Hälse och Sjukvård +46 70 622 76 06 Jon Norseth, Volvatgruppen 022 95 75 90 http://www.bure.se ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/27/20000627BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/27/20000627BIT00160/bit0002.pdf

Abonner

Dokumenter og linker