Bedret lønnsomhet i Block Watne

(Oslo 24. mai 2006) Block Watne Gruppen omsatte i første kvartal for 357 millioner kroner, og fikk et driftsresultat (EBIT) på 49,7 millioner kroner. Mens omsetningen økte med 3 prosent fra første kvartal 2005, økte driftsresultatet med 25,1 prosent. Utviklingen i ordreserven har så langt i år vært bedre enn på samme tid i fjor.
 
Block Watne Gruppen ASA hadde i 1. kvartal 2006 driftsinntekter på NOK 357 millioner, mot 347 millioner kroner i 1. kvartal 2005. Dette tilsvarer en økning på 3,0 prosent. Omsetningen er i noen grad preget av en streng vinter med meget stort snøfall i enkelte perioder.
 
Driftsresultatet (EBIT) ble for 1. kvartal 2006 NOK 49,7 millioner, mot NOK 39, 7 millioner i samme periode i fjor. Dette tilsvarer en forbedring på 25,1 prosent. Forbedringen sees i sammenheng med relativt høyere omsetning og marginer innen hovedvirksomheten "Gründer-prosjekter" "og "Egne Felt", kombinert med god kostnadskontroll.
Det er kostnadsført NOK 0,9 millioner i engangskostnader i forbindelse med emisjon og børsnotering.
 
Ordinære netto finanskostnader er NOK 0,7 millioner lavere enn 1. kvartal 2005. Endring i markedsverdi på finansielle instrumenter ga en positiv resultateffekt på NOK 2 millioner, mens utbytte fra tilknyttede selskaper er inntektsført med NOK 0,8 millioner mot NOK 1,9 millioner i 1. kvartal 2005. Dette ga netto finanskostnader på NOK 6,1 millioner mot NOK 7,7 millioner i 1. kvartal 2005.
 
Resultatet før skatt (EBT) ble NOK 43,6 millioner for 1. kvartal 2006 mot NOK 32 millioner for samme kvartal 2005. Dette er en økning på 36,4 prosent.
 
Kontantstrømmen fra driften i perioden er sterk, og det har ikke vært gjort nevneverdige investeringer i perioden. Konsernet har god likviditet.
 
Ordreinngangen i 1. kvartal 2006 var NOK 454 millioner mot NOK 403 millioner for samme kvartal 2005. Dette tilsvarer en økning på 12,6 prosent.
 
Selskapets ordrereserve per 31. mars 2006 var NOK 887 millioner. Ordrereserven økte med NOK 80 millioner (9,9 %) i 1. kvartal 2006. Økningen er i hovedsak knyttet til Gründer-prosjekter (10,9 %) som utgjør 78,5 % av ordrereserven. Sammenlignet med 1. kvartal i 2005 har ordrereserven økt med NOK 91 millioner, tilsvarende 11,4 prosent.
 
Ved utgangen av 1. kvartal 2006 hadde selskapet 120 usolgte igangsatte enheter. På samme tidspunkt i fjor var 138 enheter igangsatt usolgt.
 
For utfyllende og detaljerte resultater, se vedlagte kvartalsrapport.
 
Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, +47 23 24 60 00
Finansdirektør Ketil Kvalvik, +47 23 24 60 42, +47 907 71 315,
 
Om Block Watne
Block Watne er en av Norges ledende boligbyggere. Virksomheten omfatter kjøp og utvikling av tomteområder for utbygging og salg av boliger for privatmarkedet. Block Watne har totalt bygget mer enn 80.000 boliger, og leverer årlig mer enn 1.000 nye boliger. Av selskapets 560 ansatte er mer enn 350 faglærte tømrere som arbeider i spesialiserte arbeidslag. Hvert hus bygges fra grunnen av med velprøvde og kostnadseffektive metoder utviklet gjennom mange år. Block Watne har 21 kontorer spredt over hele landet fra Steinkjer til Kristiansand, med vekt på attraktive bo-områder utenfor de største pressområdene.
Selskapet hadde en omsetning på nær NOK 1,5 milliarder i 2005 og et driftsresultat på NOK 210 millioner på pro forma basis.

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

Dokumenter og linker