Block Watne bygger for NCC

Block Watne AS har inngått avtale med NCC Bolig AS om leveranse av 21 boliger til boligprosjektet "Kruttverket" i Nittedal. Block Watne skal levere komplette boliger over svill, og NCC utfører all teknisk infrastruktur, grunn- og betongarbeider.

 

Boligprosjektet "Kruttverket" i Nittedal, nord for Oslo, skal bygges ut i regi av NCC med totalt 600 boliger. Ca 250 av disse boligene vil være småhus og eneboliger. Det første småhusprosjektet som skal bygges, har fått navnet "Blåbærstien". Block Watne starter produksjonen av de 21 kjedede eneboligene som utgjør "Blåbærstien", i første halvår 2011. Avtalen har en kontraktsverdi på ca 35 millioner kr.

 

- For å sikre oss den beste kompetansen på markedet for det første småhusprosjektet på "Kruttverket", har vi valgt å inngå samarbeid med Block Watne AS. Block Watne er ledende på bygging av småhus med trekonstruksjoner som er en spesialisert byggemetode. Ved å benytte spesialkompetansen til to store utbyggere som Block Watne og NCC, er vi sikre på å få et godt resultat for våre boligkjøpere, sier regionsjef Svein Lauritzen i NCC Bolig AS.

 

- Vi er svært fornøyd med å ha vunnet denne avtalen. Hovedtyngden av vår virksomhet er utvikling av boligprosjekter i egen regi hvor vi tar hånd om hele verdikjeden. At vi nå skal levere boliger til NCC's eget prosjekt, bekrefter vår kompetanse og konkurransedyktige produksjonsmetode, sier adm. direktør Ole Feet i Block Watne AS.

 

For mer informasjon om småhusprosjektet "Blåbærstien" og boligområdet "Kruttverket", se www.kruttverket.no.

 

Kontaktinformasjon:
Regionsjef Svein Lauritzen, NCC Bolig AS, tel: +47 917 99 934
Adm. direktør Ole Feet, Block Watne AS, tel: +47 900 91 230

 

Om NCC Bolig
NCC Bolig AS er en del av NCC-konsernet, med omlag 16 000 ansatte og utvikler ca 5 000 boenheter årlig i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Baltikum, Tyskland og i St. Petersburg, Russland. Boligene varier fra blokkleiligheter, rekke- og kjedehus, til standardiserte eneboliger i felt og kombinerte bolig- og næringsbygg.

 

Om Block Watne
Block Watne AS er en av Norges ledende boligbyggere. Vi leverer årlig ca 1 000 boliger gjennom egenutviklede boligprosjekter og til kunder med egen tomt. Prosjektutvikling, salg og boligbygging utføres av egne ansatte gjennom våre 21 distriktskontorer. Av selskapets 550 ansatte er 350 tømrere. Omsetningen i 2009 var på 1,5 milliarder kroner. Selskapet eies av børsnoterte BWG Homes ASA.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

Abonner