Block Watne Gruppen - Godkjennelser for kjøp av Prevesta AB er mottatt

(Oslo 24. mai 2007) Finansinspektionen i Sverige godkjente i går Block Watne Gruppens kjøp av Prevesta AB. Godkjennelse fra Commissariat aux Assurances i Luxembourg ble mottatt 4. mai 2007.

Det vises til børsmelding 26. mars 2007 hvor det fremgår at gjennomføringen av kjøpet var betinget av godkjennelse fra Finansinspektionen i Sverige og Commissariat aux Assurances (tilsynsmyndighet for forsikringsselskaper) i Luxembourg. Bakgrunnen for dette er at Prevesta eier 33,6 prosent av et svensk forsikringsselskap Gar-Bo Forsäkring AB  som har et heleiet datterselskap (Agat Re SA) i Luxembourg.
 
På bakgrunn av de mottatte godkjennelsene vil kjøpet av Prevesta derved bli gjennomført 31. mai 2007.
 
Den rettede emisjonen mot Prevesta-aksjonærene som innebærer utstedelse av 6 502 242 nye BWG-aksjer, vil bli gjennomført i sammenheng med gjennomføringen av kjøpet av Prevesta. 
 
 
 
 
Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, +47 23 24 60 00
Finansdirektør Ketil Kvalvik, +47 23 24 60 42, +47 907 71 315

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.