Block Watne Gruppen - Rettet emisjon

This news release has not and will not, directly or indirectly, be distributed or made public in the United States, Australia, Japan or Canada.
 
 
(Oslo 19. april 2007) Som annonsert 26. mars 2007 har Block Watne Gruppen ASA ("Block Watne Gruppen" eller "Selskapet") inngått avtale om kjøp av Prevesta AB ("Prevesta") for en kjøpspris på SEK 1 900 millioner (NOK 1 731 millioner) på kontant og gjeldsfri basis ("enterprise value").
 
Kjøpsprisen vil bli finansiert med en kombinasjon av 6 502 242 nye aksjer i Block Watne Gruppen som skal utstedes til selgerne av Prevesta og omlag SEK 1 600 millioner (NOK 1 460 millioner) i kontanter inkludert refinansiering av nåværende rentebærende gjeld i Prevesta. Hele kjøpsprisen er fullt finansiert gjennom kommiterte lånefasiliteter (oppkjøpsfinansiering).
 
Den ordinære generalforsamlingen i Block Watne Gruppen som ble avholdt 18. april 2007, godkjente emisjonen av de 6 502 242 nye aksjene til selgerne av Prevesta, og har gitt styret fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital med opp til NOK 4 500 000. Fullmakten gir mulighet for styret til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett.
 
Basert på denne fullmakten har Block Watne Gruppen besluttet å foreta en rettet emisjon i størrelsesorden NOK 650 millioner mot institusjonelle og profesjonelle investorer. Provenyet fra emisjonen vil brukes til å styrke Selskapets egenkapital og finansielle situasjon. Tegningsperioden for den rettede emisjonen vil være fra 19. april 2007 kl 09:00 (CET) til 26. april kl 16:30 (CET). Tegningsperioden kan forkortes eller forlenges.
 
Tegningskursen for aksjene vil bli basert på en book-building prosess og vil, ved en vellykket book-building, bli fastsatt i et styremøte så snart som praktisk mulig etter lukking av book-building prosessen. Minste tegning for den rettede emisjonen vil være NOK 500 000. Hovedtilrettelegger for den rettede emisjonen er SEB Enskilda ASA (Hovedtilretteleggeren). Nordea Bank Norge ASA er medtilrettelegger.
 
For å sikre betimelig leveranse av aksjer i Block Watne Gruppen til investorene som har fått tildelt aksjer i den rettede emisjonen, vil Hovedtilretteleggeren inngå en avtale med den største aksjonæren i Block Watne Gruppen, Lani Industrier AS, hvor Hovedtilretteleggeren vil låne allerede utstedte og noterte aksjer og levere disse til investorer mot betaling av tegningskursen. Hovedtilretteleggeren vil bruke de nye emitterte aksjene i den rettede emisjonen for å gjøre opp aksjelånet. Et prospekt vil bli forberedt og utstedt i forbindelse med notering av de nye aksjene i den rettede emisjonen.
 
Gjennomføringen av kjøpet av Prevesta er med forbehold om at Finansinspektionen i Sverige og Commissariat aux Assurances (regulatorisk myndighet for forsikringsindustrien) i Luxembourg godkjenner den indirekte endringen av eierskapet i to forsikringsselskaper, Gar-Bo Försäkring AB og Agat Re SA, hvor Prevesta indirekte eier 33,6%. Disse to forsikringsselskapene er eiet sammen med andre boligbyggerne i det svenske markedet. Block Watne Gruppen og selgerne av Prevesta ser ingen grunn til at slik godkjennelse ikke vil gis. Gjennomføring av transaksjonen vil skje etter at godkjennelser er gitt. Gjennomføring av emisjonen på 6 502 242 nye aksjene til selgerne av Prevesta er betinget av at transaksjonen gjennomføres. Gjennomføringen av den rettede emisjonen er ikke betinget av at transaksjonen gjennomføres.
 
 
Kontaktpersoner:
Lars Nilsen, konsernsjef, Block Watne Gruppen ASA, tel: +47 23 24 60 00
Ketil Kvalvik, finansdirektør, Block Watne Gruppen ASA, tel: +47 90 77 13 15
 
eller
SEB Enskilda ASA, Tel: +47 21 00 85 00
 
 
Disclaimer
The information contained herein is not for publication or distribution in or into the United States of America. The materials do not constitute an offer of securities for sale in the United States, nor may the securities be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration as provided in the Securities Act of 1933, as amended, and the rules and regulations there under. There is no intention to register any portion of the offering referred to herein in the United States of America or to conduct a public offering of securities in the United States of America.
 
The information contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of the securities referred to herein, in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration, exemption of registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

Dokumenter og linker