Block Watne Gruppen - Vellykket rettet emisjon

(Oslo 27. april 2007) Block Watne Gruppen ASA har gjennomført en vellykket rettet emisjon på NOK 652 millioner mot institusjonelle og profesjonelle investorer. Tegningskursen ble fastsatt til NOK 45 per aksje. Den rettede emisjonen består av 14 497 758 nye aksjer, hver med pålydende verdi på NOK 0,20. Emisjonen var nærmere tre ganger overtegnet med deltagelse fra ledende norske og internasjonale investorer.
 
- Jeg er svært fornøyd med den sterke interessen fra eksisterende og nye aksjonærer i emisjonen som er gjennomført. Emisjonen har økt aksjonærbasen vår og gir Block Watne Gruppen en sterk finansiell posisjon også etter kjøpet av Prevesta, sier konsernsjef Lars Nilsen i Block Watne Gruppen.
 
Som annonsert i en børsmelding 19. april 2007 vil provenyet fra emisjonen vil brukes til å styrke selskapets egenkapital og finansielle situasjon.
 
Aksjekapitalutvidelsen i forbindelse med den rettede emisjonen utgjør NOK 2 899 551,60. Den rettede emisjonen vil bli gjennomført basert på en fullmakt gitt i den ordinære generalforsamlingen i Block Watne Gruppen som ble avholdt 18. april 2007. Selskapets aksjekapital etter emisjonen vil være NOK 11 899 551,60 fordelt på 59 497 758 aksjer, hver med pålydende verdi på NOK 0,20.
 
For å sikre betimelig leveranse av aksjer i Block Watne Gruppen til investorene som har fått tildelt aksjer i den rettede emisjonen, har SEB Enskilda ASA inngått en avtale med den største aksjonæren i Block Watne Gruppen, Lani Industrier AS, hvor SEB Enskilda ASA vil låne allerede utstedte og noterte aksjer og levere disse til investorer mot betaling av tegningskursen. SEB Enskilda ASA vil bruke de nye emitterte aksjene i den rettede emisjonen for å gjøre opp aksjelånet. Et prospekt vil bli forberedt og utstedt i forbindelse med notering av de nye aksjene i den rettede emisjonen.
 
 
Kontaktpersoner:
Lars Nilsen, konsernsjef, Block Watne Gruppen ASA, tel: +47 23 24 60 00
Ketil Kvalvik, finansdirektør, Block Watne Gruppen ASA, tel: +47 90 77 13 15

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

Dokumenter og linker