Block Watne Gruppen ASA kjøper Prevesta AB, eier av de ledende svenske boligbyggerne Myresjöhus og SmålandsVillan

(Oslo, 26. mars 2007) Block Watne Gruppen ASA ("BWG") har, gjennom et nyopprettet heleid svensk datterselskap, inngått avtale om kjøp av den ledende svenske boligbyggeren Prevesta AB ("Prevesta") fra Industri Kapital 2004 Fund ("Industri Kapital") og Prevestas ledelse. Kjøpsprisen er SEK 1 900 millioner (NOK 1 731 millioner) på kontant- og gjeldsfri basis ("enterprise value").
 
Prevesta har 530 ansatte og hadde en omsetning i 2006 på NOK 1 530 millioner og et driftsresultat (EBIT) på NOK 150 millioner.
 
Hovedpunkter
 • Kjøpet vil utfylle BWGs fremgangsrike norske virksomhet og er i tråd med de ambisjoner konsernet har for aktiv deltagelse i konsolideringen av det skandinaviske boligbyggermarkedet.
 • Prevesta er Sveriges ledende produsent av monteringsferdige småhus med de etablerte merkevarene Myresjöhus og SmålandsVillan
 • BWG blir den ledende skandinaviske boligbyggeren innen småhus-markedet
  • Pro forma omsetning i 2006 - NOK 3 059 millioner
  • Pro forma driftsresultat (EBIT) i 2006 - NOK 382 millioner
 • Kjøpet er forventet å bidra positivt til resultat per aksje fra 2007 og fremover (selv uten synergi-effekter)
 • Potensiale for å realisere synergier gjennom stordriftsfordeler på innkjøp, utnytte beste praksis erfaring, kryssalg av konsepter, forbedret kapasitetsutnyttelse og produktivitetsgevinster
 • BWG vil videreføre sin utbyttepolitikk med målsetning om å utbetale 50 - 70 prosent av resultat etter skatt
Transaksjons struktur
Kjøpsprisen på SEK 1 900 millioner (NOK 1 731 millioner) på kontant- og gjeldsfribasis ("enterprise value") vil bli finansiert med en kombinasjon av 6 502 242 nye aksjer i BWG som skal utstedes til selgerne av Prevesta og omlag SEK 1 600 millioner
(NOK 1 460 millioner) i kontanter inkludert refinansiering av nåværende rentebærende gjeld i Prevesta. Hele kjøpsprisen er fullt finansiert gjennom kommiterte lånefasiliteter (oppkjøpsfinansiering). På grunn av den etablerte finansieringen er gjennomføringen av kjøpet av Prevesta ikke gjort med forbehold om godkjenning av generalforsamlingen i BWG.
 
Styret i BWG vil foreslå at den ordinære generalforsamlingen som skal holdes 18. april 2007 godkjenner utstedelsen av 6 502 242 nye BWG aksjer til selgerne av Prevesta og en ytterligere emisjon i størrelsesorden NOK 500 - 800 millioner. Denne ytterligere emisjonen er forventet å bli gjennomført i andre kvartal 2007, og provenyet vil brukes til å betale tilbake deler av den kommiterte oppkjøpsfinansieringen.
 
De nyutstedte aksjene vil ikke ha rett til utbyttet på NOK 2.50 per aksje som styret i BWG har foreslått for 2006.
 
Lars Nilsen, hovedeier og konsernsjef i BWG, har gjennom sine heleide selskaper Lani Industrier AS, Lani Development AS og Lagulise AS, forpliktet seg til å stemme for emisjonene som omtalt ovenfor. Lars Nilsen kontrollerer 50.13 prosent av aksjene og stemmene i BWG gjennom disse tre selskapene.
 
Gjennomføringen av kjøpet er med forbehold om at Finansinspektionen i Sverige og Commissariat aux Assurances (regulatorisk myndighet for forsikringsindustrien) i Luxembourg godkjenner den indirekte endringen av eierskapet i to forsikringsselskaper, Gar-Bo Försäkring AB hvor Prevesta eier 33.6 prosent som igjen eier Agat Re SA. Disse to forsikringsselskapene er eiet sammen med andre boligbyggerne i det svenske markedet. BWG og Industri Kapital ser ingen grunn til at slik godkjennelse ikke vill gis innen to måneder fra tidspunktet søknad sendes til de relevante myndighetene. Søknader vil sendes innen en uke fra dagens dato og gjennomføring av transaksjonen vil skje etter at godkjennelser er gitt.
 
Kjøpet innebærer ikke krav om melding til noen konkurransemyndigheter.
 
Den ledende skandinaviske boligbygger
- BWG har ved flere anledninger kommunisert at vi ønsker en aktiv rolle i konsolideringen av en meget fragmentert skandinavisk byggebransje.  Videre har vi kommunisert at det nærmeste markedet for oss å se til er Sverige. Vi gjør som vi har sagt, og tar nå et stort steg i konsolideringen av småhusbransjen i Skandinavia ved å etablere BWG-konsernet som markedsleder også i Sverige, sier Lars Nilsen, konsernsjef i Block Watne Gruppen.
 
- Den svenske aktøren Prevesta med sine merkevarer Myresjöhus og SmålandsVillan, er en virksomhet som tilfredsstiller de krav vi har satt til målselskaper i denne prosessen. Ledelsen i Prevesta har bevist styrke og handlekraft ved lønnsom utvikling av selskapet gjennom de siste årene. De har vist sin evne til å håndtere vekst uten tap av marginer, og har skapt en virksomhet som i dag fremstår som meget sunn. Kjøpet av Prevesta er en riktig, industriell løsning for BWG-konsernet for å realisere videre lønnsom vekst, kommenterer Lars Nilsen.
 
- Prevesta har varit en fantastisk investering för oss. Under Industri Kapitals ägarskap har bolaget haft en stark finansiell utveckling och förstärkt sin position till att bli Sveriges ledande tillverkare av småhus. De investeringar och den omstrukturering som genomförts har skapat goda förutsättningar för bolagets fortsatta försäljningstillväxt och lönsamhet. Vi är också nöjda med att bli en betydande ägare i Block Watne Gruppen och är imponerade av koncernens mycket goda utveckling de senaste åren. Det kombinerade företaget har alla förutsättningar att utvecklas på ett framgångsrikt sätt, sier Michael Rosenlew, Partner på Industri Kapital.
 
- Industri Kapital har varit en bra ägare. De senaste åren har varit spännande tider för bolaget och omstruktureringsarbetet under Industri Kapitals ägande har resulterat i omfattande investeringar och en stark resultatutveckling. Vi är positiva till att BWG - en framgångsrik och långsiktig industriell aktör - blir ny ägare av Prevesta. Företagen kompletterar varandra mycket väl, särskilt när det gäller kunskap och marknadspositioner och vi ser framtiden an med tillförsikt, sier Mikael Olsson, VD på Prevesta AB.

 
Om Prevesta
Prevesta er Sveriges ledende produsent av monteringsferdige småhus med de sterke merkevarene Myresjöhus og SmålandsVillan. Virksomheten har hovedkontor i Myresjö i Småland. Siden etableringen i 1927 har selskapet bygget mer enn 80 000 boliger, hovedsakelig i det svenske markedet. I 2006 hadde Prevesta en omsetning på SEK 1 756 millioner (NOK 1 530 millioner) og et driftsresultat (EBIT) på SEK 173 millioner (NOK 150 millioner). I tillegg hadde Prevesta en omsetning fra Gar-Bo Försäkring AB på SEK 18.5 millioner (NOK 16.1 millioner). Selskapet har fabrikker i Myresjö, Vrigstad og Sundsvall og har omlag 530 ansatte.
 
Prevestas virksomhet består av to forretningsområder:
 
Myresjöhus: Utvikling, produksjon og salg av prefabrikkerte (monteringsferdige) hus under merkenavnet Myresjöhus primært for det svenske markedet; både eneboliger og flerbolighus på egne og kundens tomt.
 
SmålandsVillan: Utvikling, produksjon og salg av prefabrikkerte (monteringsferdige) hus ved volum elementer under merkenavnet SmålandsVillan primært for det svenske markedet; kun eneboliger på kundens tomt.
 
For utdypende finansiell informasjon, se vedlagte proforma regnskap.
 
Bakgrunn for kjøpet av Prevesta
BWG har over en periode arbeidet med å vurdere mulige oppkjøpskandidater utenfor Norge. Prevesta, med sine merkevarer Myresjöhus og SmålandsVillan og sunne operasjonelle og finansielle utvikling, tilfredsstiller de krav vi har satt i denne prosessen. Vi har vektlagt følgende kriterier:
 
 •          Høy kvalitet i ledelsen
 •          Sunn operasjonell og finansiell utvikling
 •          Sterk merkevare og produktportefølje
 •          Fokus på tilsvarende markedssegmenter
 •          Finansielt attraktivt for BWGs aksjonærer; selv uten samordningsgevinster
 •  
  Prevesta er markedsleder i Sverige og har den sterkeste merkevaren i småhus-segmentet med Myresjöhus. Myresjöhus retter seg mot det samme markedssegmentet når det gjelder hustype og pris som BWGs norske virksomhet; standardiserte og fornuftige kvalitetsboliger i randsonen av de større byene og pressområdene.
   
  Prevestas andre merkevare, SmålandsVillan, retter seg mot den mer standardiserte og rimelige delen av markedet, tilsvarende det markedssegmentet som BWG vurderer for merkevaren Hetlandhus i Norge.
   
  De vesentligste forskjellene mellom de norske og svenske virksomhetenes forretningsmodeller er prefabrikasjon og utvikling av boligprosjekter i egen regi.
   
  Datterselskapet Block Watne AS har ingen prefabrikasjon, og boligene bygges på byggeplassen av tømrere ansatt i selskapet. Myresjöhus har ca 80 prosent av boligproduksjonen på byggeplassen, og en prefabrikasjonsandel i fabrikk på ca 20 prosent. Tilsvarende produserer SmålandsVillan 20 prosent på byggeplass og 80 prosent er prefabrikasjonsandel i fabrikk. Etter kjøpet av Prevesta, vil ca 80 prosent av BWGs totale boligproduksjon være på byggeplass og ca 20 prosent være fabrikkbasert prefabrikasjon.
   
  Over 90 prosent av Block Watne AS omsetning kommer fra boligutviklingsprosjekter i egen regi hvor Block Watne AS kontrollerer hele verdikjeden inklusive kjøp av tomt, utvikling, salg og bygging av boliger for sluttkunde. For Myresjöhus er omlag 40 prosent av virksomheten boligutviklingsprosjekter i egen regi. Størsteparten av leveransene er totalentreprise av nøkkelferdige boliger basert på kontrahert arbeid fra underleverandører. SmålandsVillan er i sin helhet eneboliger på kundens tomt. For den sammenslåtte virksomheten (Block Watne AS og Prevesta) vil omtrent 60 prosent av volumet være utvikling av boligprosjekter i egen regi.  
   
  Synergi potensiale
  BWG vil søke å utnytte synergier mellom de norske og svenske datterselskapene. De mest åpenbare synergiområdene er;
   
  • Stordriftsfordeler innen innkjøp med store volumer
  • Utnytte og implementere "beste praksis" fra både de norske og svenske virksomhetene vedrørende standardisering, prising og produktivitetsgevinster
  • Kryss-salg av boligkonsepter mellom Sverige og Norge
  • Forbedret kapasitetsutnyttelse ved fabrikkene i Sverige
   
  Med bakgrunn i sterk vekst i byggebransjen de siste årene, er markedet presset på ressurser. Synergier vil derfor realiseres over en lengre periode enn det man kunne forventet i et "normalmarked".
   
  Lock-up avtaler
  Industri Kapital har inngått en avtale om seks måneders lock-up fra tidspunktet for gjennomføringen av transaksjonen for de BWG aksjene de mottar. Tilsvarende har de i ledelsen i Prevesta som mottar BWG aksjer, inngått en 12 måneders lock-up avtale.
   
  Rådgivere
  Access Partners har vært finansiell rådgiver og White & Case Advokat AB og Thommessen Krefting Greve Lund har vært juridiske rådgivere til BWG. KPMG Transaction Services har assistert i den finansielle due diligence prosessen.
   
  Kontaktpersoner:
  Lars Nilsen, konsernsjef, Block Watne Gruppen ASA, tel: +47 23 24 60 00
  Ketil Kvalvik, finansdirektør, Block Watne Gruppen ASA, tel: +47 90 77 13 15
   

  Pro forma oppsummert finansiell informasjon
   
  Pro forma regnskapene er laget for å illustrere effekten av konsolideringen av Prevesta som om kjøpet hadde blitt gjennomført med effekt fra 1. januar 2006. Prinsipper og flere detaljer for disse regnskapene finnes i vedlegg.
   
   
  Pro forma condensed income statement for the year 2006


   
  BWG ASA
  Prevesta
  Pro forma
  New BWG
  NOK million
  Group
  Group
  adjustments
  Group
   
   
   
   
   
  Operating revenues
  1 529.2
  1 529.9
  0.0
  3 059.1
   
   
   
   
   
  EBITDA
  245.8
  159.8
  -8.7
  396.9
  EBITDA margin
  16.1%
  10.4%
   
  13.0%
   
   
   
   
   
  EBIT
  240.6
  150.4
  -8.7
  382.3
  EBIT margin
  15.7%
  9.8%
   
  12.5%
   
   
   
   
   
  EBT
  217.7
  138.8
  -58.5
  298.0
  EBT margin
  14.2%
  9.1%
   
  9.7%
   
   
   
   
   
  Net profit
  162.8
  100.1
  -42.1
  220.7
  Net profit margin
  10.6%
  6.5%
   
  7.2%
   
   
   
   
   
  Basic earnings per share, weighted
                3.70
   
   
  4.32
  Number of shares outstanding
  45 000 000
   
   
  51 502 242
   
  Pro forma condensed balance sheet as at 31 December 2006


   
  BWG ASA
  Prevesta
  Acquisition
  Eliminations
  Pro forma
  New BWG
  NOK million
  Group
  Group
  of Shares
   
  adjustments
  Group
  Assets
   
   
   
   
   
   
  Intangible assets
  826.1
  416.1
  0.0
  1,724.1
  0.0
  2,966.3
  Tangible assets
  30.9
  67.4
  0.0
  0.0
  0.0
  98.3
  Financial assets
  11.2
  34.3
  1,384.0
  -1,384.0
  0.0
  45.5
  Total fixed assets
  868.1
  517.8
  1 384.0
  340.1
  0.0
  3 110.1
   
   
   
   
   
   
   
  Current assets
  1 282.2
  342.8
  0.0
  13.1
  -58.5
  1 579.6
   
   
   
   
   
   
   
  Total assets
  2 150.4
  860.6
  1 384.0
  353.2
  -58.5
  4 689.7
   
   
   
   
   
   
   
  Equity and Liabilities
   
   
   
   
   
   
  Paid in capital
  543.9
  63.8
  268.5
  -6.4
  0.0
  869.8
  Retained equity
  170.9
  -237.9
  0.0
  180.6
  -42.1
  71.4
  Total equity
  714.7
  -174.1
  268.5
  174.2
  -42.1
  941.2
   
   
   
   
   
   
   
  Liabilities
   
   
   
   
   
   
  Provisions
  80.2
  156.9
  0.0
  179.0
  -16.4
  399.7
  Non-current liabilities
  602.7
  347.6
  1 115.5
  0.0
  0.0
  2 065.8
  Current liabilities
  752.7
  530.2
  0.0
  0.0
  0.0
  1 282.9
  Total liabilities
  1 435.6
  1 034.7
  1 115.5
  179.0
  -16.4
  3 748.5
   
   
   
   
   
   
   
  Total equity and liab.
  2 150.4
  860.6
  1 384.0
  353.2
  -58.5
  4 689.7
   
  Pro forma resultatregnskap og balanse vist ovenfor inkluderer effekten av emisjonen av
  6 502 242 BWG aksjer til selgerne av Prevesta og kontant/gjeldsfinansiering av resten av kjøpsprisen.

  Disclaimer
  The information contained herein is not for publication or distribution in or into the United States of America. The materials do not constitute an offer of securities for sale in the United States, nor may the securities be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration as provided in the Securities Act of 1933, as amended, and the rules and regulations there under. There is no intention to register any portion of the offering referred to herein in the United States of America or to conduct a public offering of securities in the United States of America.
   
  The information contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of the securities referred to herein, in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration, exemption of registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.

  Om oss

  BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.