Block Watne Gruppen frigjør seg fra utbytteklausul

(Oslo 29. mars 2006) Block Watne Gruppen velger å disponere deler av sin likviditet til å nedbetale gjeld i Nordea og derved slette bankens krav til samtykke ved utbetaling av utbytte.
 
Lånet nedbetales med NOK 251 millioner per 31.03.06. Den langsiktige bankgjelden er etter denne nedbetalingen NOK 499 millioner, og låneavtalens krav om långivers samtykke til utbytte og dets størrelse vil dermed bli slettet.
 
- Block Watne Gruppen har som målsetting å føre en attraktiv utbyttepolitikk.  Det har derfor vært et mål å redusere ovennevnte lån til en størrelse der selskapets aksjonærer fritt kan disponere selskapets resultat.  Dette blir nå gjennomført, sier konsernsjef Lars Nilsen i Block Watne Gruppen.
 
Aksjene i Block Watne Gruppen ble tatt opp til handel på Oslo Børs fredag 17. mars. Block Watne Gruppens handelssymbol er BWG.
 
 
Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, +47 23 24 60 00
Finansdirektør Ketil Kvalvik, +47 907 71 315

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

Abonner