Block Watne søker om notering ved Oslo Børs

(Oslo, 1. februar 2006) Block Watne Gruppen ASA har søkt styret ved Oslo Børs om notering av selskapets aksjer. Hensikten med en børsnotering er å gi selskapet øket finansiell styrke og fleksibilitet.

Block Watne er en av Norges ledende boligbyggere. Virksomheten omfatter kjøp og utvikling av tomteområder, samt utbygging og salg av boliger for privatmarkedet. Block Watne har totalt bygget mer enn 80.000 boliger, og leverer årlig mer enn 1.000 nye boliger.
 
Av våre 560 ansatte er mer enn 350 faglærte tømrere som arbeider i spesialiserte arbeidslag. Hvert hus bygges fra grunnen av med velprøvde og kostnadseffektive metoder utviklet gjennom mange år. Block Watne har 21 kontorer spredt over hele landet fra Steinkjær til Kristiansand, med vekt på attraktive bo-områder utenfor de største pressområdene. I 2004 hadde selskapet en omsetning på vel 1.2 milliarder kroner.
 
Block Watne ble første gang børstnotert i 1972. Selskapet ble kjøpt av børs i 1990, etter en periode med svake resultater, og gikk gjennom en snuoperasjon sent på 1990-tallet. De siste årene har selskapet vist en sammenhengende god og stabil vekst, kombinert med økende lønnsomhet.
 
- Den jevne veksten i omsetning og de gradvis bedre resultatene gir oss et godt utgangspunkt for en videre utvikling av konsernet. Nå ønsker vi oss den finansielle styrken og fleksibiliteten som følger av en børsnotering, sier konsernsjef Lars Nilsen i Block Watne Gruppen ASA.
 
Dagens eier vurderer å redusere sin eierandel ned mot 40 - 50 prosent for å sikre aksjen god likviditet. Samtidig planlegges det en emisjon for å styrke selskapets balanse.
 
Avhengig av det videre arbeidet med å forberede en børsnotering, vil selskapet tidligst kunne noteres medio mars 2006. I tillegg til godkjennelse fra styret ved Oslo Børs, vil en børsnotering blant annet være betinget av tilfredsstillende markedsforhold.
 
Etter at søknaden om opptak ved Oslo Børs er levert, er selskapet underlagt blant annet informasjonsplikt. Resultatet for 2005 blir derfor offentliggjort gjennom børsmelding medio / ultimo februar 2006. Ytterligere informasjon om arbeidet med børsnoteringen blir også gitt som børsmelding, og vil bli gjort tilgjengelig på selskapets nettsider www.blockwatne.no
 
SEB Enskilda er valgt som tilrettelegger for børsnoteringen.
 
 
Kontaktinformasjon:
  • Lars Nilsen, Konsernsjef Block Watne Gruppen ASA, tlf: 23 24 60 00
  • Elisabet Landsend, Informasjonssjef, tlf: 95 22 19 18

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.