Boligsalg for 4,3 milliarder kroner hittil i år

- Block Watne har solgt boliger for 2,1 milliarder kroner per november som er på linje med fjoråret. Våre svenske virksomheter viser fortsatt vekst og har så langt solgt for over 2,2 milliarder kroner, sier konsernsjef Ole Feet i BWG Homes. 

Netto ordreinngang i november 2014:

 • BWG Homes konsernet: NOK 393,2 millioner (NOK 355,3 millioner), opp 10,7 prosent
 • Block Watne AS: NOK 176,8 millioner (NOK 208,8 millioner), ned 15,3 prosent
 • BWG Homes AB (Myresjöhus og SmålandsVillan): NOK 182,1 millioner (NOK 128,1 millioner), opp 42,2 prosent
 • Kärnhem AB: NOK 34,4 millioner (NOK 18,5 millioner), opp 85,9 prosent.

Samlet netto ordreinngang hittil i år:

 • BWG Homes konsernet: NOK 4 319,1 millioner (NOK 3 841,1 millioner), opp 12,4 prosent
 • Block Watne AS: NOK 2 148,1 millioner (NOK 2 189,0 millioner), ned 1,9 prosent
 • BWG Homes AB (Myresjöhus og SmålandsVillan): NOK 1 689,2 millioner (NOK 1 358,7 millioner), opp 24,3 prosent
 • Kärnhem AB: NOK 481,8 millioner (NOK 293,4 millioner), opp 64,2 prosent.

Antall solgte enheter i november:

 • BWG Homes konsernet: 161 enheter (149 enheter)
 • Block Watne AS: 47 enheter (57 enheter)
 • BWG Homes AB (Myresjöhus og SmålandsVillan): 103 enheter (85 enheter)
 • Kärnhem AB: 11 enheter (7 enheter)

Antall solgte enheter hittil i år:

 • BWG Homes konsernet: 1 854 enheter (1 620 enheter)
 • Block Watne AS: 604 enheter (645 enheter)
 • BWG Homes AB (Myresjöhus og SmålandsVillan): 1 068 enheter (853 enheter)
 • Kärnhem AB: 182 enheter (122 enheter)

Se også oversikt per måned.

Kontaktinformasjon:

Konsernsjef Ole Feet, tel: +47 900 91 230

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden gjennom merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 1 020 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet. 

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

Abonner