BWG Homes ASA : BWG Homes ordreinngang november 2011

BWG Homes ASA hadde en samlet netto ordreinngang i november på NOK 219,1 millioner mot NOK 290,8 millioner i november 2010, en reduksjon på 24,7 prosent. Netto ordreinngang i november for segment Norge var NOK 134,0 millioner (NOK 141,0 millioner), ned 5,0 prosent. Netto ordreinngang i november for segment Sverige var NOK 85,1 millioner (NOK 149,8 millioner), ned 43,2 prosent.

Samlet netto ordreinngang hittil i år:
BWG Homes ASA: NOK 3 017,0 millioner, ned 6,7 prosent, Segment Norge: NOK 1 970,3 millioner, opp 6,5 prosent, Segment Sverige: NOK 1 046,7 millioner, ned 24,3 prosent.

Se også oversikt per måned på http://www.bwghomes.no/no/Investor-Relations/Finansiell-info/Ordreinngang/.

Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, tel: +47 23 24 60 00
Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625.

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 1 000 ansatte. Omsetning i 2010 var på 2,9 milliarder kroner.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.