BWG Homes ASA: BWG Homes ordreinngang april 2012

BWG Homes ASA hadde en samlet netto ordreinngang i april 2012 på NOK 327,1 millioner mot NOK 351,9 millioner i april 2011, en reduksjon på 7,0 prosent. Netto ordreinngang i april for segment Norge var NOK 192,4 millioner (NOK 195,9 millioner), ned 1,8 prosent. Netto ordreinngang i april for segment Sverige var NOK 134,7 millioner (NOK 156,0 millioner), ned 13,7 prosent.

Samlet netto ordreinngang per april 2012:
BWG Homes ASA: NOK 1 254,7 millioner, ned 8,9 prosent, Segment Norge: NOK 798,4 millioner, ned 8,7 prosent, Segment Sverige: NOK 456,3 millioner, ned 9,2 prosent.

Se også oversikt per måned på http://www.bwghomes.no/no/Investor-Relations/Finansiell-info/Ordreinngang/.

Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, tel: +47 23 24 60 00
Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625.

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 980 ansatte. Omsetning i 2011 var på 3,2 milliarder kroner.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.