BWG Homes ASA: BWG Homes ordreinngang februar 2012

BWG Homes ASA hadde en samlet netto ordreinngang i februar 2012 på NOK 356,0 millioner mot NOK 377,2 millioner i februar 2011, en reduksjon på 5,6 prosent. Netto ordreinngang i februar for segment Norge var NOK 245,6 millioner (NOK 263,9 millioner), ned 6,9 prosent. Netto ordreinngang i februar for segment Sverige var NOK 110,4 millioner (NOK 113,3 millioner), ned 2,6 prosent.

Samlet netto ordreinngang per februar 2012:
BWG Homes ASA: NOK 612,7 millioner, ned 13,3 prosent, Segment Norge: NOK 414,6 millioner, ned 13,1 prosent, Segment Sverige: NOK 198,1 millioner, ned 13,6 prosent.

Se også oversikt per måned på http://www.bwghomes.no/no/Investor-Relations/Finansiell-info/Ordreinngang/.

Kontaktinformasjon:
Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625.

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 980 ansatte. Omsetning i 2011 var på 3,2 milliarder kroner.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.