BWG Homes ASA: BWG Homes ordreinngang januar 2012

BWG Homes ASA hadde en samlet netto ordreinngang i januar 2012 på NOK 256,7 millioner mot NOK 329,5 millioner i januar 2011, en reduksjon på 22,1 prosent. Netto ordreinngang i januar for segment Norge var NOK 169,0 millioner (NOK 213,4 millioner), ned 20,8 prosent. Netto ordreinngang i januar for segment Sverige var NOK 87,7 millioner (NOK 116,1 millioner), ned 24,5 prosent.

Se også oversikt per måned på http://www.bwghomes.no/no/Investor-Relations/Finansiell-info/Ordreinngang/.

Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, tel: +47 23 24 60 00
Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625.

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 1 000 ansatte. Omsetning i 2010 var på 2,9 milliarder kroner.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.