BWG Homes ASA: BWG Homes ordreinngang juni 2012

BWG Homes ASA hadde en samlet netto ordreinngang i juni 2012 på NOK 284,6 millioner mot NOK 196,0 millioner i juni 2011, en økning på 45,2 prosent. Netto ordreinngang i juni for segment Norge var NOK 178,9 millioner (NOK 109,3 millioner), opp 63,7 prosent. Netto ordreinngang i juni for segment Sverige var NOK 105,7 millioner (NOK 86,7 millioner), opp 21,9 prosent.

Samlet netto ordreinngang for 2. kvartal 2012:
BWG Homes ASA: NOK 921,1 millioner, opp 11,0 prosent, Segment Norge: NOK 566,2 millioner, opp 13,8 prosent, Segment Sverige: NOK 354,9 millioner, opp 6,8 prosent.

Samlet netto ordreinngang for 1. halvår 2012:
BWG Homes ASA: NOK 1848,7 millioner, ned 0,3 prosent, Segment Norge: NOK 1172,2 millioner, ned 0,4 prosent, Segment Sverige: NOK 676,5 millioner, ned 0,3 prosent.

Se også oversikt per måned på http://www.bwghomes.no/no/Investortjenester/Ordreinngang/

Kontaktinformasjon:
Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625.

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 980 ansatte. Omsetning i 2011 var på 3,2 milliarder kroner.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.