BWG Homes ASA: BWG Homes ordreinngang mai 2012

BWG Homes ASA hadde en samlet netto ordreinngang i mai 2012 på NOK 309,4 millioner mot NOK 281,9 millioner i mai 2011, en økning på 9,8 prosent. Netto ordreinngang i mai for segment Norge var NOK 194,9 millioner (NOK 192,4 millioner), opp 1,3 prosent. Netto ordreinngang i mai for segment Sverige var NOK 114,5 millioner (NOK 89,5 millioner), opp 27,9 prosent.

Samlet netto ordreinngang per mai 2012:
BWG Homes ASA: NOK 1 564,1 millioner, ned 5,7 prosent, Segment Norge: NOK 993,3 millioner, ned 6,9 prosent, Segment Sverige: NOK 570,8 millioner, ned 3,6 prosent.

Se også oversikt per måned på http://www.bwghomes.no/no/Investortjenester/Ordreinngang/

Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, tel: +47 23 24 60 00

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 980 ansatte. Omsetning i 2011 var på 3,2 milliarder kroner.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.