BWG Homes ASA: Gjennomføring av reparasjonsemisjon og meldepliktig handel primærinnsidere

Det vises til børsmelding datert 21. mars 2012 vedrørende godkjenning av prospekt for blant annet en reparasjonsemisjon på inntil 3 478 260 nye aksjer. Tegningsperioden for emisjonen utløp 10. april 2012 kl. 17:30 (CET).

Basert på mottatte tegninger i emisjonen og tildelingsnormene i generalforsamlingens emisjonsvedtak av 7. mars 2012 har styret besluttet å tildele 3 062 825 aksjer til en kurs på NOK 11,50 per aksje.

Tildelingsbrev og betalingsinstruks vil bli sendt 11. april 2012. Beløpet den enkelte tegner skal betale vil bli belastet 16. april 2012, og tegnere som tildeles aksjer må sørge for at tilstrekkelige midler er tilgjengelig på konto angitt på tegningsblanketten innen 16. april 2012. Etter registrering av emisjonen i Foretaksregisteret vil selskapets aksjekapital bestå av 136 121 433 aksjer hver pålydende NOK 1. Ved denne registreringen, som er forventet å skje omkring 18. april 2012, vil de nye aksjene automatisk tas opp til notering.

Tegnerne kan ikke handle eller overføre de nye aksjene før de er fullt innbetalt og registrert på den enkelte tegners VPS-konto.

For ytterligere detaljer vedrørende emisjonen vises det til prospektet.

Følgende primærinnsidere ble tildelt aksjer i emisjonen:

Lagulise AS, et selskap eiet av konsernsjef Lars Nilsen og hans nærstående, ble tildelt 100 000 aksjer. Totalt antall aksjer etter gjennomføring av emisjonen vil være 400 000 aksjer.

Eva Eriksson, styreleder i BWG Homes ASA, ble tildelt 10 000 aksjer. Totalt antall aksjer etter gjennomføring av emisjonen vil være 30 000 aksjer.

Harald Walther, nestleder i BWG Homes ASA, og hans nærstående ble tildelt 235 000 aksjer. Totalt antall aksjer etter gjennomføring av emisjonen vil være 969 045 aksjer.

Espen E. Wiik, styremedlem i BWG Homes ASA, ble tildelt 5 000 aksjer. Totalt antall aksjer etter gjennomføring av emisjonen vil være 10 000 aksjer.

Ole Feet, administrerende direktør i Block Watne AS, ble tildelt 10 000 aksjer. Totalt antall aksjer etter gjennomføring av emisjonen vil være 25 400 aksjer.

Arnt Eriksen, finansdirektør i BWG Homes ASA, ble tildelt 6 000 aksjer. Totalt antall aksjer etter gjennomføring av emisjonen vil være 44 000 aksjer.

Elisabet Landsend, kommunikasjonsdirektør i BWG Homes ASA, ble tildelt 4 600 aksjer. Totalt antall aksjer etter gjennomføring av emisjonen vil være 15 000 aksjer.

Mikael Olsson, VD i BWG Homes AB, ble tildelt 3 721 aksjer. Totalt antall aksjer etter gjennomføring av emisjonen vil være 40 000 aksjer.

Jonas Karlsson, finansdirektør i BWG Homes AB ble tildelt 2 977 aksjer. Totalt antall aksjer etter gjennomføring av emisjonen vil være 26 000 aksjer.

Arctic Securities ASA har vært engasjert som tilrettelegger for emisjonen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Arnt Eriksen, CFO, tlf. +47 23 24 60 37, +47 922 14 625

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

Abonner