BWG Homes ASA: Godkjent årsregnskap 2011

Styret i BWG Homes ASA har godkjent konsernets og selskapets årsregnskap og årsberetning for 2011. Konsernets endelige resultat etter skatt ble NOK 159,3 millioner (IFRS). Det tilsvarer det foreløpige regnskapet for 2011 som ble offentliggjort den 14. februar 2012.

Fullstendig årsrapport vil bli offentliggjort på www.bwghomes.no primo mai i forbindelse med innkalling til den ordinære generalforsamling som avholdes 24. mai 2012.

Kontaktperson:
Arnt Eriksen, CFO, tlf. +47 23 24 60 37, +47 922 14 625

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.