BWG Homes ASA: Protokoll ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler, Oslo. Alle vedtak ble fattet i tråd med styrets forslag. Generalforsamlingen besluttet imidlertid å tillate overtegning, se vedlagte protokoll. Vedlagt er også selskapets ajourførte vedtekter.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.