BWG Homes ASA: Registrert kapitalforhøyelse

Det vises til børsmelding 11. april 2012 vedrørende gjennomføring av reparasjonsemisjon i BWG Homes ved utstedelse av 3 062 825 aksjer. Denne reparasjonsemisjonen er nå registrert i Foretaksregisteret.

Selskapets nye aksjekapital er NOK 136 121 433 fordelt på 136 121 433 aksjer.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Arnt Eriksen, CFO, tlf.: +47 23 24 60 37 / +47 922 14 625

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

Abonner

Dokumenter og linker