BWG Homes ASA: Registrert kapitalforhøyelse

Det vises til børsmelding 15. februar 2012 og 7. mars 2012 vedrørende en rettet emisjon i BWG Homes ved utstedelse av 34.782.608 aksjer. Denne emisjonen er nå registrert i Foretaksregisteret.

Selskapets nye aksjekapital er NOK 133.058.608 fordelt på 133.058.608 aksjer.

De nye aksjene vil bli registrert i Verdipapirsentralen (VPS) på et eget ISIN-nummer frem til Finanstilsynet har godkjent prospekt for notering av aksjene. Aksjene vil ikke bli notert ved Oslo Børs før prospektet er godkjent.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Arnt Eriksen, CFO, tlf. +47 23 24 60 37 / +47 922 14 625

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

Dokumenter og linker