BWG Homes leverer sterke resultater

(Oslo 15. mai 2008) Driftsinntektene for 1. kvartal 2008 ble NOK 858 millioner, opp NOK 73 millioner (9,4 %) sammenlignet med 1. kvartal 2007 (proforma). Driftsresultat (EBIT) for kvartalet ble NOK 106 millioner, opp NOK 10 millioner (10,2 %) sammenlignet med samme kvartal 2007 (proforma). EBIT marginen ble 12,4 % mot 12,3 % for 1. kvartal 2007.

- Tross svingningene i boligmarkedet har konsernet økt sine driftsinntekter og driftsresultat, og har oppnådd tilfredsstillende marginer i 1. kvartal. Markedssituasjonen er fremdeles påvirket av den finansielle uro og en turbulent boligsektor. Konsernets ordreinngang var 20,9 prosent lavere enn for samme periode i 2007. I april var ordreinngangen god, og konsernet kunne vise til 19 prosent vekst i forhold til april 2007, sier konsernsjef Lars Nilsen i BWG Homes.
 
Hovedtall 1. kvartal 2008
Driftsinntekter 858 millioner kroner (785 millioner kroner). Vekst på 9,4 prosent.
Driftsresultat (EBITDA) 113 millioner kroner (96 millioner kroner). Vekst på 17,2 prosent.
EBITDA margin 13,1 prosent (12,2 prosent).
Driftsresultat (EBIT) 106 millioner kroner (96 millioner kroner). Vekst på 10,2 prosent.
EBIT margin 12,4 prosent (12,3 prosent).
Resultat før skatt (EBT) 74 millioner kroner (75 millioner kroner). Ned 0,6 prosent.
Ordreinngang 736 millioner kroner (931 millioner kroner). Ned 20.9 prosent.
Ordrereserve 1 821 millioner kroner (1 990 millioner kroner). Ned 8,5 prosent.
 
(Sammenligningstall 1. kvartal 2007 er proforma tall).
 
For utfyllende og detaljerte resultater, se vedlagte kvartalsrapport.
 
Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, +47 23 24 60 00
Finansdirektør Ketil Kvalvik, +47 23 24 60 42, +47 907 71 315
 
 
BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet omfatter i dag merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes selger og bygger boliger gjennom egne boligprosjekter og for kunder med egen tomt. Som en ledende boligbygger i sine markeder, leveres det årlig mer enn 2 500 nye boliger. BWG Homes har 1 330 ansatte. Omsetning i 2007 var på vel 3,2 milliarder kroner.
 

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

Dokumenter og linker