BWG Homes ordreinngang april 2011

BWG Homes ASA hadde en samlet netto ordreinngang i april på NOK 351,9 millioner mot NOK 323,3 millioner i april 2010, en økning på 8,8 prosent. Netto ordreinngang i april for segment Norge var NOK 195,9 millioner (NOK 200,9 millioner), ned 2,5 prosent. Netto ordreinngang i april for segment Sverige var NOK 156,0 millioner (NOK 122,5 millioner), opp 27,4 prosent.

 

Samlet netto ordreinngang per april 2011:
BWG Homes ASA: NOK 1 377,0 millioner, opp 6,6 prosent, Segment Norge: NOK 874,6 millioner, opp 8,1 prosent, Segment Sverige: NOK 502,4 millioner, opp 4,0 prosent.

 

(Sammenligningstall 2010 for segment Norge og BWG Homes ASA er omarbeidet som følge av endret rapportering av merverdiavgift for segment Norge.)

 

Se også oversikt per måned på http://www.bwghomes.no/no/Investor-Relations/Finansiell-info/Ordreinngang/.

 

Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, tel: +47 23 24 60 00
Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625.

 

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 990 ansatte. Omsetning i 2010 var på 2,9 milliarder kroner.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

Abonner