BWG Homes ordreinngang august 2008

(Oslo 1. september 2008) BWG Homes ASA hadde en samlet netto ordreinngang i august på NOK 198,2 millioner mot NOK 307,6 millioner i august 2007, en reduksjon på 35,6 prosent. Netto ordreinngang i august for segment Norge var NOK 74,7 millioner (165,4 millioner), ned 54,8 prosent. Netto ordreinngang i august for segment Sverige var NOK 123,5 millioner (NOK 142,2 millioner), ned 13,1 prosent.

Samlet netto ordreinngang per august 2008:
BWG Homes ASA: NOK 1 896,5 millioner, ned 18,1 prosent, Segment Norge: NOK 928,8 millioner, ned 4,4 prosent, Segment Sverige: NOK 967,8 millioner, ned 28,0 prosent.
 
Se også oversikt per måned på http://www.bwghomes.no/no/Investor-Relations/Finansiell-info/Ordreinngang/ og vedlagte grafiske oversikt "Ordreinngang per måned" fra 2006 til dato.
 
Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, +47 23 24 60 00
Finansdirektør Ketil Kvalvik, +47 23 24 60 42, +47 907 71 315
 
BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier i dag merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig over 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 1 270 ansatte. Proforma omsetning i 2007 var på vel 3,2 milliarder kroner.

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

Dokumenter og linker