BWG Homes ordreinngang august 2010

BWG Homes ASA hadde en samlet netto ordreinngang i august på NOK 275,3 millioner mot NOK 258,1 millioner i august 2009, en vekst på 6,6 prosent. Netto ordreinngang i august for segment Norge var NOK 142,3 millioner (NOK 123,3 millioner), opp 15,4 prosent. Netto ordreinngang i august for segment Sverige var NOK 133,0 millioner (NOK 134,8 millioner), ned 1,4 prosent.

 

Samlet netto ordreinngang per august 2010:
BWG Homes ASA: NOK 2 103,7 millioner, opp 11,3 prosent, Segment Norge: NOK 1 133,6 millioner, opp 8,4 prosent, Segment Sverige: NOK 970,1 millioner, opp 15,0 prosent.

 

Se også oversikt per måned på http://www.bwghomes.no/no/Investor-Relations/Finansiell-info/Ordreinngang/.

 

Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, tel: +47 23 24 60 00,
Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625.

 

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 850 ansatte. Omsetning i 2009 var på 2,5 milliarder kroner.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.