BWG Homes ordreinngang august 2012

BWG Homes ASA hadde en samlet netto ordreinngang i august 2012 på NOK 309,7 millioner mot NOK 281,8 millioner i august 2011, en økning på 9,9 prosent. Netto ordreinngang i august for segment Norge var NOK 193,8 millioner (NOK 192,4 millioner), opp 0,7 prosent. Netto ordreinngang i august for segment Sverige var NOK 115,9 millioner (NOK 89,4 millioner), opp 29,6 prosent.

Samlet netto ordreinngang hittil i år:
BWG Homes ASA: NOK 2 276,3 millioner, opp 2,5 prosent, Segment Norge: NOK 1 453,3 millioner, opp 1,9 prosent, Segment Sverige: NOK 823,0 millioner, opp 3,6 prosent.

Se også oversikt per måned på http://www.bwghomes.no/no/Investortjenester/Ordreinngang/

Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, tel: +47 23 24 60 00,
Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 922 14 625.

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 990 ansatte. Omsetning i 2011 var på 3,2 milliarder kroner.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

Abonner