BWG Homes ordreinngang februar 2011

BWG Homes ASA hadde en samlet netto ordreinngang i februar på NOK 341,1 millioner mot NOK 335,2 millioner i februar 2010, en økning på 1,8 prosent. Netto ordreinngang i februar for segment Norge var NOK 227,8 millioner (NOK 209,4 millioner), opp 8,8 prosent. Netto ordreinngang i februar for segment Sverige var NOK 113,3 millioner (NOK 125,7 millioner), ned 9,9 prosent.

 

Samlet netto ordreinngang per februar 2011:
BWG Homes ASA: NOK 630,4 millioner, opp 6,6 prosent, Segment Norge: NOK 401,0 millioner, opp 11,2 prosent, Segment Sverige: NOK 229,4 millioner, ned 0,6 prosent.

 

Se også oversikt per måned på http://www.bwghomes.no/no/Investor-Relations/Finansiell-info/Ordreinngang/.

 

Kontaktinformasjon:
Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625.

 

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 970 ansatte. Omsetning i 2009 var på 2,5 milliarder kroner. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.