BWG Homes ordreinngang juli 2008

(Oslo 1. august 2008) BWG Homes ASA hadde en samlet netto ordreinngang i juli på NOK 106,5 millioner mot NOK 86,0 millioner i juli 2007, en økning på 23,8 prosent. Netto ordreinngang i juli for segment Norge var NOK 62,8 millioner (28,1 millioner), opp 123,8 prosent. Netto ordreinngang i juli for segment Sverige var NOK 43,7 millioner (NOK 58,0 millioner), ned 24,6 prosent.

 
Samlet netto ordreinngang per juli 2008:
BWG Homes ASA: NOK 1 698,3 millioner, ned 15,4 prosent, Segment Norge: NOK 854,1 millioner, opp 5,9 prosent, Segment Sverige: NOK 844,3 millioner, ned 29,8 prosent.
 
 
Se også oversikt per måned på http://www.bwghomes.no/no/Investor-Relations/Finansiell-info/Ordreinngang/og vedlagte grafiske oversikt "Ordreinngang per måned" fra 2006 til dato.
 
Kontaktinformasjon:
Finansdirektør Ketil Kvalvik, +47 23 24 60 42, +47 907 71 315
 
BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier i dag merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig over 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 1 330 ansatte. Proforma omsetning i 2007 var på vel 3,2 milliarder kroner.
 

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

Dokumenter og linker