BWG Homes ordreinngang juli 2010

BWG Homes ASA hadde en samlet netto ordreinngang i juli på NOK 103,5 millioner mot NOK 93,9 millioner i juli 2009, en vekst på 10,3 prosent. Netto ordreinngang i juli for segment Norge var NOK 51,0 millioner (NOK 64,1 millioner), ned 20,4 prosent. Netto ordreinngang i juli for segment Sverige var NOK 52,5 millioner (NOK 29,8 millioner), opp 76,5 prosent.

 

Samlet netto ordreinngang per juli 2010:
BWG Homes ASA: NOK 1 828,5 millioner, opp 12,1 prosent, Segment Norge: NOK 991,3 millioner, opp 7,5 prosent, Segment Sverige: NOK 837,2 millioner, opp 18,1 prosent.

 

Se også oversikt per måned på http://www.bwghomes.no/no/Investor-Relations/Finansiell-info/Ordreinngang/.

 

Kontaktinformasjon:
Kommunikasjonsdirektør Elisabet Landsend, tel +47 952 21 918.

 

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 850 ansatte. Omsetning i 2009 var på 2,5 milliarder kroner.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.