BWG Homes ordreinngang mai 2011

BWG Homes ASA hadde en samlet netto ordreinngang i mai på NOK 281,9 millioner mot NOK 304,0 millioner i mai 2010, en reduksjon på 7,3 prosent. Netto ordreinngang i mai for segment Norge var NOK 192,4 millioner (NOK 156,9 millioner), opp 22,7 prosent. Netto ordreinngang i mai for segment Sverige var NOK 89,5 millioner (NOK 147,2 millioner), ned 39,2 prosent.

Samlet netto ordreinngang per mai 2011:
BWG Homes ASA: NOK 1 658,9 millioner, opp 3,9 prosent, Segment Norge: NOK 1 067,0 millioner, opp 10,5 prosent, Segment Sverige: NOK 591,9 millioner, ned 6,1 prosent.

(Sammenligningstall 2010 for segment Norge og BWG Homes ASA er omarbeidet som følge av endret rapportering av merverdiavgift for segment Norge.)

Se også oversikt per måned på http://www.bwghomes.no/no/Investor-Relations/Finansiell-info/Ordreinngang/.

Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, tel: +47 23 24 60 00
Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625.

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 1 025 ansatte. Omsetning i 2010 var på 2,9 milliarder kroner.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

Abonner